Бугара Алла Николаевна

Бугара Алла Николаевна
Кандидат экономических наук

Образование

1992-1997 гг. - Симферопольский государственный университет. Специалист. Биолог. Преподаватель биологии и химии.

1995-2000 гг. – Крымский государственный  аграрный университет. Специалист. Экономист по бухгалтерскому учету и аудиту.

2009-2012 гг. – Одесский  региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Магистр государственного  управления.

Повышение квалификации:

 • 2015 год - ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения  агропромышленного комплекса», программа «Современные образовательные  технологии».

Научно-педагогический стаж

1,5 года


Преподаваемые дисциплины

 • "Финансы предприятий АПК"
 • "Экономика предприятий АПК"
 • "Организация и управление на предприятиях АПК"

Область научных интересов

 • Региональная экономика
 • Государственное регулирование экономики
 • Экономика развития сельских территорий региона

Публикации

 1. Бугара А.Н. Новые явления в кредитовании предприятий агропромышленного комплекса / А. Н. Бугара // Научные труды Крымского агротехнологического университета. Экономические науки. - 2004. - Выпуск 82. - С. 137-142.
 2. Бугара А.Н. Удосконалення економічних зв’язків між постачальниками сировини та виноробними підприємствами / А. Н. Бугара // Інноваційна економіка. - 2012. - № 3(41). - С. 125-127.
 3. Бугара А.Н. Удосконалення управління ефективністю використання майна на виноробних підприємствах / А. Н. Бугара // Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни: збірник тез доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції (Макіївка, 20-21 лютого 2013 р.). - Макіївка: МЕГІ, 2013. - С. 108-109.
 4. Бугара А.Н. Підвищення ефективності виробництва на виноробних підприємствах / А. Н. Бугара // Збірник матеріалів І міжнародної Інтернет конференції  (Дніпропетровськ – Жешув, 25 лютого - 1 березня 2013 р.). - Дніпропетровськ: НГУ, 2013. - С. 42-46.
 5. Бугара А.Н. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості виноробних підприємств / А. Н. Бугара // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми,ефективність: збірник праці ІХ (ХХІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції (Киів, 14-15 березня 2013 р.). - Київ: ФММ НТУУ «КПІ», 2013.  - С. 179-180.
 6. Бугара А.Н. Стратегія підвищення ефективності функціонування виноробних підприємств / А. Н. Бугара // Культура народов Причерноморья. - 2013. - № 246. - С. 123-125.
 7. Бугара А.Н. Підвищення ефективності виробництва виноробної продукції / А. Н. Бугара // Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади: матеріали ІІ  міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Тернопіль, 21-22 березня 2013р.). – Тернопіль: Крок, 2013. - С. 114-115.
 8. Бугара А.Н. Підвищення конкурентоспроможності продукції виноробних підприємств / А. Н. Бугара // Культура народов Причерноморья. - 2013. - № 247. - С. 116-118.
 9. Бугара А.Н. Розвиток міжнародного маркетингу на виноробних підприємствах АР Крим / А. Н. Бугара // Бізнес та інновації у сучасному світі: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 1-2 квітня 2013 р.). - Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013.- С. 11-13
 10.  Бугара А.Н. Інформаційне забезпечення економічного аналізу ефективності  функціонування виноробних підприємств / А. Н. Бугара // Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції  (Кам’янець – Подільський, 18-19 квітня 2013 р.). – Подільський -  Тернопіль: Крок, 2013.- С. 236-237.
 11.  Бугара А.Н. Підвищення ефективності управління виноробного виробництва / А. Н. Бугара // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета: Экономические науки. - 2013. - № 39.-С. 102-105
 12.  Бугара А.Н. Формування підходів до сталого розвитку виноробних підприємств / А. Н. Бугара // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - 2013. - № 84.-С. 280-284.
 13.  Бугара А.Н. Основні напрями розвитку виноробних підприємств в умовах нестабільної економічної ситуації / А. Н. Бугара // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми: матеріали ІІ  міжнародної науково-практичної Інтернет конференції (Тернопіль, 23-24 травня 2013р.). – Тернопіль: Крок, 2013.- С. 70-71.
 14.  Бугара А.Н. Методичні підходи щодо оцінки собівартості виноробної продукції / А. Н. Бугара // Економічний аналіз: збірник наукових  праць.-2013.- Випуск 12. - Частина 4 – С. 189-191.
 15.  Бугара А.Н. Формирование аналитического обеспечения управления инвестициями в винодельческой промышленности / А. Н. Бугара // Культура народов Причерноморья. - 2014. - № 272. - С. 10-13.
 16.  Бугара А.Н. Состояние и перспективы развития сельских территорий Республики Крым / А. Н. Бугара // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сборник статей Международной научно-практической конференции (Уфа, 10 апреля 2015г.). - Уфа: АЭТЕРНА, 2015. - С. 112-114.
 17.  Бугара А.Н. Механизм государственного регулирования развития сельских территорий Республики Крым  / А. Н. Бугара // Стратегия устойчивого развития регионов России: сборник материалов XXVI Всероссийской научно-практической конференции (г. Новосибирск, 8 мая 2015 г.) –  Новосибирск: ЦРНС,  2015. - С. 81 - 83.
 18.  Бугара А.Н. Социально-экономические аспекты развития сельских территорий Республики Крым / А. Н. Бугара // Инновационная наука. - 2015. - № 8.- Том 1.- С. 14-16.
 19.  Бугара А.Н. Малые формы хозяйствования в АПК Республики Крым: состояние и государственное регулирование  / А. Н. Бугара // Альманах современной науки и образования . - 2015. - № 9 (99). - C. 44-46.
 20.  Бугара А.Н. Формирование механизма  государственного регулирования устойчивого развития сельских территорий региона (на примере Республики Крым) // Проблемы и перспективы развития АПК и сельских территорий: монография. Книга 2  /  Е.В.  Бодрова,  А.Н.  Бугара,  В.В.  Калинов  и др. / Под  общ. ред. С.С. Чернова.  –  Новосибирск: ЦРНС, 2015. - С. 99-113.
 21.  Бугара А.Н. Устойчивое развитие сельских территорий региона как важнейший фактор продовольственной безопасности / А. Н. Бугара // Продовольственная безопасность: ХХІ век: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции (г. Екатеринбург 15-18 октября 2015г.). - М.: Фонд «Кадровый резерв», 2015 – С. 410 - 414.
 22.  Бугара А.Н. Современные информационные технологии в экономическом образовании / А. Н. Бугара // Перспективы развития информационных технологий: сборник материалов XXVI Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 18 ноября 2015г.). –  Новосибирск: ЦРНС,  2015. - С. 97-101.
 23.  Бугара А.Н. Состояние и перспективы развития молочного скотоводства Республики Крым / А. Н. Бугара // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: материалы международной научно-практическая конференции (Симферополь, 20-21 ноября 2015г.). – Симферополь: «ДИАЙПИ», 2015. – с. 114 – 116.

Контактная информация

г. Симферополь,  корпус АБИП КФУ им. В.И. Вернадского

Кафедра экономики АПК Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского

E-mail: alla.bugara@mail.ru